Mediation

Mediation bij conflicten

Anders dan bij rechtspraak beslissen jullie bij mediation zelf; hoe je met elkaar verder gaat en hoe je daarbij de problemen oplost. Alleen lukt dat echter niet! Je zit namelijk  hartstikke vast. Jullie komen er zelf niet meer uit, terwijl dat wel heel erg nodig is. Jullie zijn bereid om een derde in te schakelen. Een ultieme poging … als het conflict nu niet wordt opgelost moet het aan de rechter worden voorgelegd en dat willen jullie liever niet.

Dan kan mediation  helpen.

 

Waar gaat het bij mediation om?

Anders dan bij de gewone rechtspraak gaat het minder om wie gelijk heeft in het conflict, maar hoe je met elkaar verder kunt in de  toekomst. Hoe je daarbij elkaars belangen het best kunt dienen. Het conflict bepaalt niet het speelveld voor de oplossingen, maar jullie bepalen zelf de omvang van het speelveld! Hierdoor zijn meer en andere oplossingen mogelijk. Deze oplossingen worden zelf door jullie bedacht en gecheckt of die realistisch zijn en in de praktijk  kunnen gaan werken. Uiteindelijk maken we praktische afspraken over de afgesproken oplossingen en leggen die vast.

Drs. Frans Maas is mediator in Harlingen en wil graag eerst een kennismakingsgesprek. Om met jullie na te gaan of mediation een goede kans heeft bij het oplossen van jullie conflict. Ook geeft het gesprek meestal een goed inzicht in de complexiteit van jullie conflict. Aan dat intakegesprek zijn  geen kosten verbonden. Tijdens het gesprek geeft ik aan  wat naar mijn verwachting het aantal uren mediation zal zijn. Op basis daarvan kan een maximumvergoeding worden afgesproken. U betaalt echter nooit meer dan de werkelijk gemaakte uren. Bij elke factuur ontvangt u een verrichtingenstaat, waarin de uren worden gespecificeerd.

Het uurtarief is € 165 exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten. Gebruik van de recent gebouwde eigen praktijkruimte voor sessies is daarbij inbegrepen. Bij relatiebemiddeling kan voor de minst draagkrachtige partner een korting worden gegeven van 50% over zijn of haar deel van de kosten.

Voor interim-vervulling wordt een uurvergoeding bepaalt in onderling overleg.

Frans Maas Mediation
De Leeuwerik 24
8862LA Harlingen
0517-419644
maasmediators@ziggo.nl
www.maasmediators.nl

drs Frans Maas
06-1414 0079

Frans Maas heeft al meer dan 25 jaar als conflictbeslechter gewerkt bij Rijkswaterstaat. Hij heeft  om officieel mediator te worden bij het ADR instituut te Amsterdam http://adrinstituut.nl   een opleiding als  ‘legal counselor mediation’   gevolgd. Vervolgens heeft hij  met succes een landelijk theorie-examen en  een assesment (praktijkexamen) afgerond.