Tussen organisaties

Mediation bij conflicten tussen contract- en convenantpartijen

conflicten tussen contractpartijen en overheden - maasmediators
drs. Frans Maas

Samenwerken ontstaat meestal vanuit de positieve gedachte hoe je beter elkaars kwaliteiten kan benutten. Als het werk eenmaal start zijn de betrokkenen gefocust op hun eigen bijdrage en de relatie met de eigen organisatie. Dit kan leiden tot conflicten tussen de samenwerkende  partijen. Samenwerking staat of valt met de mensen die het in de praktijk van alle dag met elkaar moeten doen. Dat dat weleens mis loopt is dus sowieso niet zo gek.

Conflicten tussen contractpartijen en overheden kun je voor de abitrage of voor de rechter brengen, maar dat is vaak tijdrovend en kostbaar. Ook de uitkomst is onzeker en wat is de uiteindelijke winst?

Onzeker omdat er veel gebeurd is na het zetten van de handtekening! Bij arbitrage en voor de rechter wordt met name getoetst wat redelijk en billijk is kijkend naar het verleden. En, uiteindelijk wie krijgt er zijn gelijk en niet van hoe kunnen partijen het best met elkaar verder in de toekomst. Mediation kan een snelle en goede uitkomst bieden voor alle  in het conflict betrokken partijen. Je moet nog veel meters met elkaar maken! De buitenwereld wil graag dat het werk klaar komt en zit niet te wachten op wie de zwarte piet krijgt.