Home

Mediator en omgevingsmanager

Frans Maas werkt  als mediator vanuit zijn eigen bedrijf Frans Maas Mediation. Hij heeft eerder gewerkt voor diverse overheden, voor zijn eigen adviesbedrijf (Maas Consult) en als onafhankelijk voorzitter voor het Centrum voor Publieksparticipatie. Sinds september 2018 werkt Frans Maas op interim-basis als omgevingsmanager bij projecten. Hij kan goed omgaan met complexe zaken en is nieuwsgierig naar ieders belang. Hij vindt het belangrijk om die belangen helder en scherp boven tafel te krijgen.  Ruimte bieden aan de mensen aan tafel en luisteren naar hun verhalen vindt hij cruciaal om tot een oplossing te komen. Het zijn daarbij  de emoties die de boodschap bepalen. Frans kan goed werken met alle niveaus aan tafel. In mediation en bij creatieve sessies is iedereen gelijkwaardig en hij vindt dat belangrijk.

conflicten tussen contractpartijen en overheden - maasmediators

mediator groepsconflicten

Frans heeft veel ervaring opgedaan als begeleider van groepsprocessen, waarbij zijn deskundigheid van creatieve technieken  extra dimensies opent tijdens de oplossingsfase. Het actief gebruiken van out off the box-denken helpt de mediator betrokkenen om een nieuwe samenwerking te accepteren. Het is voor deelnemers in deze stressvolle periode  zeer ontspannend.  Bij veranderprocessen en in fusies ontstaat er een nieuwe werkelijkheid voor de betrokken medewerker. Waar ieder zelf zijn positie bepaalt. De ene deelnemer kiest voor intensieve betrokkenheid met de nieuwe organisatie en de andere medewerker kiest voor een andere koers omdat de nieuwe organisatie minder bij hen past.

mediator en omgevingsmanager

Frans Maas is opgeleid bij het ADR Instituut (www.adrinstituut.nl) als legal mediator (2015/2016).  Frans heeft sinds 2007 aan de volgende projecten gewerkt als omgevingsmanager (IPM-rol):

  • de uitvoering van project knooppunt Lankhorst (A28/A32)
  • uitvoering van de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1 (A7 en A28)
  • combiplan Nijverdal uitvoering
  • planstudie knooppunt Joure (A7/A6)
  • manager conditionering bij Aanpak Ring Zuid Groningen (fase 2) (A7/A28 plus gebiedsontwikkeling)
  • omgevingsmanager programma’s KRW Eems en Waddengebied (uitvoering)
  • omgevingsmanager verruiming primaire waterkering Terschelling en Vlieland (planstudie en voor Vlieland nog een deel van de uitvoering)

Frans Maas is nu in te huren als interim-manager omgeving (IPM-rol) of als interim-manager conditionering (grondaankoop en kabels en leidingen).  Bel voor meer informatie of beschikbaarheid Frans Maas op 06 1414 0079 of mail naar maasmediators@ziggo.nl