Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement in de IPM-rol

omgevingsmanagement
Combiplan Nijverdal

Omgevingsmanagement in de IPM-rol van omgevingsmanager is een uitdaging die Frans graag aangaat voor kortere periode om het omgevingsmanagement binnen een project weer op orde te brengen of als de vaste omgevingsmanager er wegens ziekte niet beschikbaar is.

omgevingsmanagement

Combiplan Nijverdal

Frans heeft meer dan 10 jaar ervaring als omgevingsmanager vanuit de opdrachtgever Rijkswaterstaat ook wel in samenwerkingsprojecten. Hij heeft de IPM-rol omgevingsmanager ingevuld bij de volgende projecten:

  • Zuidelijke ringweg Groningen A7 en A28 realisatie(2007-2011)
  • Knooppunt Lankhorst A28/A32 realisatie(2007-2010)
  • Combiplan Nijverdal realisatie(2011)
  • Knooppunt Joure planstudie(2011-2013)
  • Aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen A7 gebiedsaanpak als manager conditionering planstudie/aanbesteding(2012-2015)
  • Programma KRW Noord Eems/Waddenzee realisatie (2015-2017)
  • Verruiming primaire waterkering Terschelling planstudie (2015-2017)
  • Verruiming primaire waterkering Vlieland planstudie plus begeleiding uitbesteding aan de gemeente (2015-2018)

Klantgericht betekent niet klant gezwicht!

Overheden hebben eigenlijk geen klanten, want ze zijn geen
bedrijf en zeker geen winkel waar iemand iets kan bestellen of
kopen. Dit klantdenken is wel erg sterk geworteld in het denken
van veel managers. Ergens is samen met de bedrijfsmatige
aanpak ook dit klantdenken gestart.
In mijn dagelijks werk probeer ik intensief en met
nieuwsgierigheid te luisteren naar burgers, bedrijven en
vertegenwoordigers van andere overheden om hun belangen
boven tafel te krijgen. In zo’n gesprek is het ook belangrijk om
het  projectbelang aan te geven. We vergeten dat laatste
weleens. Op het niveau van belangen is het vaak mogelijk om
tot een oplossing te komen, die tegemoet komt aan beide belangen. Als dat echter niet lukt weet je in ieder geval hoe ernstig het probleem is en waar de oplossingsrichting zit.

omgevingsmanagement Terschelling
Terschelling

Omgevingsmanagement in het integraal projectmanagement (IPM)-model

Ruim tien jaar geleden werd ik gevraagd als
omgevingsmanager bij twee uitvoeringsprojecten. De Zuidelijke
Ringweg (A7) fase I en realisatie van Knooppunt Lankhorst
(A28/A32). Het was een bijzonder grote overgang van beleids- en
programmaontwikkeling in het Waddengebied naar asfalt en
beton. Bij de start en bij ieder nieuw project was mijn houvast
het IPM-model. De rollen van contractmanager (het geld),
technisch manager (wat je er voor krijgt aan nieuwe objecten)
en omgevingsmanager (het maatschappelijk belang) zijn
binnen het IPM-team, dat uiteraard ook nog twee andere rollen
kent namelijk de projectmanager en de manager
projectbeheersing, de meest sturende krachten. Door de teamleden meer op afstand te plaatsen van de afdeling winnen zij aan kracht.

omgevingsmanagement ZRG
ontsluiting Gasunie Groningen

Ontwikkelingen in de IPM-rol omgevingsmanagement

We zien recent de wens om de eigen afdeling meer te koppelen aan wat de
omgevingsmanagers doen door ze verantwoordelijk te
maken voor het beheer van de objecten. Dit is een weg terug. Alle
belangen zijn voor een OM’er  gelijk en daardoor kan hij/zij  het
maatschappelijk belang behartigen binnen een project. Dit tast
ook de onafhankelijke rol aan die omgevingsmanagers hebben
in hun contacten met burgers en bedrijven en andere
overheden. We moeten uitkijken dat in de wens tot
verandering dit goede aspect van het IPM-team niet verdwijnt.

OM 3.0 ; de omgevingsmanager van de toekomst

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt binnen het Platform Omgevingsmanagement (POM) gewerkt aan een een verkenning naar de omgevingsmanager van de toekomst. Deze rol lijkt sterk gericht te zijn op het werken in en voor een gebied. Dit heeft natuurlijk ook sterke gevolgen voor de scope van het ‘project’ , de teamorganisatie en het opdrachtgeverschap.  Ook verschuift het project naar een proces. Dit lijkt heel lastig maar als de scope heel helder is en het er om gaat een veelheid van kleine projecten strak gecoördineerd te krijgen. Tja dan lijkt dat een zeer goede insteek. De aanpak in het aardbevingsgebied van Groningen zou zo’n aanpak rechtvaardigen.

Voor meer informatie bel Frans Maas op 06 1414 0079